Alvdal IL

 

Besøksadr: Steimoegga idrettspark, Huseidalen 37  

Postadr: 2560, Alvdal  

Telefon:

e-post: ail@alvdalil.no

org.  nr.: 945 905 794

bankonto: 1895.06.00922 

 

Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
  • Skjema er ikke korrekt utfylt. Sjekk feltene merket nedenfor.

Utleie klubbhus

 

Alvdal Idrettslags klubbhus ble ferdigstilt i september 2016. Klubbhuset kan
leies til arrangementer i helger og ukedager etter nærmere avtale.  Huset har fullt utstyrt kjøkken og komplett innredning tilpasset selskapsarrangementer. Med sin nærhet til fotballbaner-skianlegg kan mange utendørsaktiviteter kombineres med selskaper i huset. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne som leietakere.

Vår klubbhuskalender er oppdatert på vår hjemmeside www.alvdalil.no . Sjekk om aktuell dato er ledig og send epost til ail@alvdalil.no både for ukedager og helger. Skulle det være spørsmål kan daglig leder Anders Rotstigen Skjøld kontaktes på tlf: 97 50 93 54.

Ansvarlig leietaker må være over 25 år. Lokalet kan kun leies til møter og lukkede selskaper som bursdagsfeiringer, jubileer, konfirmasjon, bryllup, dåp etc. Vi forbeholder oss retten til å avstå utleie til rene ungdomsfester. Salg av alkoholholdig drikke er tillatt, og det er leietakers ansvar å søke om
skjenkebevilling.


 

Medlem 1500,-
Ikke medlem 2000,-
Vask 500,-
Sponsorer Halv pris av ikke medlemmer
Barnebursdag inntil 4 t 500,-


 

Leietaker informasjon  
Fornavn 
Etternavn 
Adresse 
Postnr 
Telefonnummer 
Epost 
Leie til: 
Kommentarer 
Betaling
 

 

 

Disponering av lokalene:
 

Ukedager fra kl. 16.00-23.00
Fredager fra kl. 14.00-02.00
Lørdag-Søndag fra kl. 10.00-02.00

Ved selskaper i helgene skal musikken slåes av kl. 02.00 og gjestene skal være
ute kl. 02.30. Lokalet skal være ferdig ryddet innen kl. 08.00 dagen etter (lørdag og søndag) og innen kl. 07.00 mandag morgen.


Leietaker er ansvarlig for at dører og vinduer er forsvarlig lukket og låst. Lyset
skal slukkes når lokalene forlates. Utleielokaler skal befares i felleskap av utleier og leietaker før og etter bruk dersom ikke annet er avtalt. Det er ikke tillatt med røyking inne i klubbhuslokalet. Røyking foregår ute på plattingen mot banene. 

Leietaker må sørge for oppvask og rydding i henhold til listen nedenfor, slik at
lokalene er klare for overtakelse innen tidspunktene som er oppgitt.


1. Ved bruk av stearinlys skal dette fjernes fra lysestaker, bordplater, stoler
og gulv.
2. Bord og stoler skal settes på plass
3. Bord skal vaskes
4. Brukt kjøkkenutstyr, service, glass, bestikk etc. skal vaskes i
oppvaskmaskinen (bruksanvisning henger på kjøkkenet), samt settes
tilbake på anvist plass.
5. Komfyr/stekeovn/kjøkkenbenker skal rengjøres.
6. Alle gulv skal kostes
7. All søppel må fjernes. Søppel bæres til garasje gammel del av klubbhuset
8. Toaletter skal ryddes og forlates i forsvarlig stand.
9. Leietaker slukker alle lys og låser alle dører når lokalet forlates.

Leietaker er ansvarlig for alle kostnader og ethvert økonomisk tap Alvdal Idrettslag måtte lide på grunn av forsiktig/uansvarlig bruk av materiell og utstyr, hærverk og lignende, som kan tilbakeføres til leietaker eller leietakers gjester. Leietaker er således ansvarlig for at klubbhuset med inventar og utstyr behandles på en aktsom og ordentlig måte.  Eventuelle skader eller mangler skal omgående og innen leietidens utløp meddeles til den ansvarlige for utleien. Alvdal Idrettslag tar ikke ansvar for varer og utstyrer som leietaker har med. Alt utstyr skal fjernes før lokalene forlates.