27.08.19
18:00
-
21:00
Behov for det lille møterommet.
31.08.19
-
01.09.19
07:00
09:00
Aktivitetsdag for brukere av tjenesten for funksjonshemmede i Alvdal og bygdene rundt