31.08.19
-
01.09.19
07:00
09:00

Sprek med lek, aktivitetsdag for alle

Aktivitetsdag for brukere av tjenesten for funksjonshemmede i Alvdal og bygdene rundt
Avtalt med hovedstyret v Øyvind Randen, inkluderingstiltak.